„Радио Зора“ - Делчево е локална станица која започна со работа во Септември 2008 г. Се наоѓа на фрекфенција 93.8 FM чии бранови ја покриваат општината Делчево. Музика за сите возрасти од сите жанрови.


  Реп. Сев. Македонија 2320 Делчево, ул. „Иво Лола Рибар“ 5
  тел. +389 33 412175, +389 33 411101, +389 75 342404
  e-mail: [email protected]

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Делчево   93.8 ул. Иво Лола Рибар 5,