Телевизии во Двориште

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   5 МРТ 1 Двориште-1, (приема од Буковиќ)
 11 МРТ 1 Двориште-2, (приема од Двориште-1)
514
(26)
RTM 2 Двориште-2, (приема од Двориште-1)
690
(48)
RTM 2 Двориште-1, (приема од Буковиќ)
 


 

Репетитор Двориште-1


Географски координати: 22°53'8"E / 41°36'48"N, надморска височина (кота терен): 1300 м.

Репетитор Двориште-2


Географски координати: 22°56'0"E / 41°35'0"N, надморска височина (кота терен): 1000 м.