Радио Кочани е локално радио од информативен, едукативен и забавен карактер. Неговата чујност е во 4 општини (Кочани, Зрновци, Виница, Чешиново-Облешево) со над 80 000 жители.


  Реп. Сев. Македонија 2300 Кочани, ул. „Љупчо Сантов“ б.б. (Пионерски дом АСНОМ)
  тел. +389 33 612613, +389 78 220032, +389 78 220031
  web-site: www.radiokocani.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Кочани   91.4 Пионерски дом АСНОМ,