Телевизија Протел - ПробиштипТелевизија Протел е локална приватна телевизија, која емитува во град Пробиштип.

Пробиштип 2210, ул. Јордан Стојанов 2, П.Ф. 47
телефон/факс: (+389) 032/ 483 104
e-mail: [email protected]
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Пробиштип  34 ул. Цветко Тонев бб