Непрофитна радиодифузна установа која работи во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. „УГД ФМ“ има дозвола за работа од Советот за радиодифузија на Р. С. Македонија, врз основа на која добивме фреквенција за емитување на програмата. И така, еден убав ден во јули, летото 2009-то почнавме да зрачиме на 91,0 MHz. Оттогаш, континуирано, 24 часа на ден ја зрачиме радиопубликата во Штип и околината.

Штип 2000, ул. Крсте Мисирков бб
тел. +389 032/ 550 091
e-mail: [email protected]
web-site: www.ugdfm.ugd.edu.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо WMA
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Штип   91.0 УГД Кампус 2, 100 W,