Радио Свети Николе како локален медиум постои уште од 1971 година во склоп на Домот на културата на Свети Николе. Во 2007 година Радио Свети Николе станува сопственост на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“. Во 2020 година Радио Свети Николе е ребрендирано во „Радио С“ придружна станица на Радио Канал 77.

Свети Николе 2220, ул. „Маршал Тито“ 77
тел. +389 32 444631
web-site: www.radios.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Свети Николе   87.9 ул. Маршал Тито 77,