Телевизии во Кованци

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 35 МРТ 1 Кованци, (приема од Боскија)
 61 МРТ Собраниски канал Кованци, (приема од Боскија)