Телевизии во Ново Село

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 21 МРТ 1 Ново Село, (приема од Цареви кули)
 39 RTM 2 Ново Село, (приема од Цареви кули)
  

Репетитор Ново Село


Географски координати: 22°53'18"E / 41°25'07"N, надморска височина (кота терен): 287 м.