Радиостаници во Попчево

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  89.1 МРТ Радио Скопје Попчево, PRVA
  98.6 МРТ Радио 2 Попчево, VTORA
 

Телевизии во Попчево

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
538
(29)
МРТ 1 Попчево
690
(48)
RTM 2 Попчево
786
(60)
МРТ Собраниски канал Попчево
  

Репетитор Попчево


Географски координати: 22°35'33"E / 41°23'33"N, надморска височина (кота терен): 440 м.