Локална телевизија ЕМИ од Радовиш во етерот на општините: Радовиш, Конче, Василево, Босилово, Ново Село и дел од Струмица.

Радовиш 2420, ул. 1-ви Мај 34
тел. +389 032/ 631 759, 631 355, 601 488, 605 759
факс: (+389) 032/ 631 567
e-mail: [email protected]
web-site: www.facebook.com/pages/Televizija-EMI-Телевизија-ЕМИ/195943000437066 , www.youtube.com/user/televizijaemi

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Радовиш 690
(48)
Чамбаир