Телевизии во Бегниште

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
746
(55)
МРТ 1 Бегниште, (приема од Црн Врв)
778
(59)
МРТ Собраниски канал Бегниште, (приема од Црн Врв)
 


 

Репетитор Бегниште


Географски координати: 21°58'05"E / 41°22'48"N, надморска височина (кота терен): 490 м.