Радиостаници во Богомила

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  91.00 МРТ Радио 2 Крива Круша, VTORA
  95.00 МРТ Радио Скопје Крива Круша, PRVA
 

Телевизии во Богомила

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 12 МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
 35 МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
 38 МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
 


 

Репетитор Крива Круша


Географски координати: 21°36'29"E / 41°35'11"N, надморска височина (кота терен): 1211 м.