Радиостаници во Богомила

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  91.0 МРТ Радио 2 Крива Круша, VTORA
  95.0 МРТ Радио Скопје Крива Круша, PRVA
 

Телевизии во Богомила

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 12 МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
586
(35)
МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
610
(38)
МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
 


 

Репетитор Крива Круша


Географски координати: 21°36'29"E / 41°35'11"N, надморска височина (кота терен): 1211 м.