Радиостаници во Извор

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  87.80 МРТ Радио Скопје Извор, 200 W, PRVA
  90.00 МРТ Радио 2 Извор, 200 W, VTORA
  99.90 RTM Radio e Maqedonisë 3 Извор, 200 W, TRETA
 

Телевизии во Извор

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 12 МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
 35 МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
 38 МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)