Радиостаници во Извор

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  87.8 МРТ Радио Скопје Извор, 200 W, PRVA
  90.0 МРТ Радио 2 Извор, 200 W, VTORA
  99.9 RTM Radio e Maqedonisë 3 Извор, 200 W, TRETA
 

Телевизии во Извор

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 12 МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
586
(35)
МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)
610
(38)
МРТ 1 Крива Круша, (приема од Црн Врв)