Телевизии во Мрежичко

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   9 МРТ 1 Мрежичко, (приема од Црн Врв)
650
(43)
RTM 2 Мрежичко, (приема од Црн Врв)
674
(46)
МРТ Собраниски канал Мрежичко, (приема од Црн Врв)
 


 

Репетитор Мрежичко


Географски координати: 22°01'00"E / 41°12'00"N, надморска височина (кота терен): 1020 м.