Радио Енерџи емитува сигнал во етерот две години и тоа на подрачјето на општините Неготино, Кавадарци, Демир Капија, Градско и Росоман. На програмата се емитува урбана музика, македонска музика и музика од поранешните екс ју простори. Целната публика е на возраст од 7 до 77 години. Радио Енерџи донесе нов урбан звук во етерот на Неготино.


  Реп. Сев. Македонија 1440 Неготино, ул. „Даме Груев“ 12
тел. +389 043/ 522 000
e-mail: [email protected]
web-site: www.radioenergy.mk

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Неготино   91.7 Серта