Телевизии во Ражаново

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   5 МРТ 1 Ражаново, (приема од Мрежичко)
506
(25)
RTM 2 Ражаново, (приема од Мрежичко)
 


 

Репетитор Ражаново


Географски координати: 21°58'40"E / 41°11'45"N, надморска височина (кота терен): 780 м.