Радио Голди - ВелесРадио Голди е приватна локална радиостаница, која емитува за град Велес и регионот од 1997 година.

Велес 1400, ул. Маршал Тито 64
тел. +389 043/ 231 306
телефон/факс: (+389) 043/ 235 103
e-mail: [email protected]
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Велес 103.0 ул. Илинденска 2/36, 50 W