Радиостаници во Битола

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  87.6 Metropolis Radio Прилеп, Тополчани,
  88.0 RTM Radio e Maqedonisë 3 Прилеп, Трескавец, TRETA
  88.6 ΕΡΑ Πρώτο πρόγραμμα Грција, Лерин, Вич,
  89.5 Радио 5 Чоки Прилеп, „Жито Прилеп“
  89.9 Jon Radio Прилеп, Тополчани,
  90.6 ΕΡΑ Δεύτερο πρόγραμμα Грција, Лерин, Вич,
  90.8 Радио УКЛО ФМ Тумбе кафе
  91.0 МРТ Радио 2 Прилеп, Трескавец, VTORA
  91.5 RTM Radio e Maqedonisë 3 Тепавци, TRETA
  91.9 Антена 5 Тумбе кафе,
  92.3 МРТ Радио Скопје Пелистер, 5 kW, PRVA
  92.9 Антена 5 Пелистер, 1 kW,
  94.4 Радио Б-97 Тумбе кафе
  94.9 МРТ Радио Скопје Тепавци, PRVA
  95.8 Jon Radio Тумбе кафе,
  96.4 Jon Radio
  96.1 МРТ Радио 2 Пелистер, 5 kW, VTORA
  96.6 ΕΡΤ Φλώρινας Грција, Лерин, Вич
  96.8 Радио Пела Прилеп, Кривогаштани
  98.1 МРТ Радио Скопје Прилеп, Трескавец, PRVA
  98.5 БНР програма Христо Ботев Бугарија, Гоце Делчев, РРТС Орелек, 1 kW,
  98.7 Радио Мефф Прилеп, Тополчани
100.3 БНР програма Хоризонт Бугарија, Гоце Делчев, РРТС Орелек, 10 kW,
100.5 Радио 105 Тумбе кафе
101.2 Metropolis Radio Тумбе кафе,
102.1 Радио Холидеј Прилеп, „Жито Прилеп“
102.6 RTM Radio e Maqedonisë 3 Пелистер, 5 kW, TRETA
103.2 Канал 77 Тумбе кафе,
103.4 МРТ Радио 2 Тепавци, VTORA
105.0 Радио Делфин Тумбе кафе
106.0 Канал 77 Пелистер,
106.6 Радио 106 Тумбе кафе
 
СБ,kHz Радиостаница Предавател, моќност, (детали)
    576 БНР програма Хоризонт Бугарија, Видин, РПС Видин-2 - Водна, 250 kW
    810 МРТ Радио Македонија Свети Николе, Овче Поле, 100 kW
 
Online радио  
  Радио ВМРО
 

Телевизии во Битола

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 22 МРТ 1
RTM 2
МРТ 3
МРТ 4
МРТ 5
МРТ Собраниски канал
Пелистер + Тепавци
 37 МРТ 1 HD Пелистер + Тепавци
 38 Канал 5 Телевизија
Алфа ТВ
Сител Телевизија
Телма Телевизија
Televizioni Alsat-M
Горно Маало + Мегленци
 42 Телевизија БОЕМ
ТВ Канал Визија
Televizioni Uskana
Горно Маало + Мегленци
 
Кабелска телевизија Мрежа
  Телевизија Меди
  Телевизија Орбис
  Телевизија Тера
  Кабелски оператори Телекабел , БТВ , Микс Нет (Битола Север), Max TV
  

Времето


Радиодуфузен објект Пелистер


Во југозападниот дел од Република Северна Македонија помеѓу Преспанската котлина на запад и Пелагониската котлина на исток се наоѓа планината Баба со врвот Пелистер (2601 м. надморска височина). Заради природните убавини што ги сочинуваат шумите на борот – Молика, како реликт на терциерната флора, гранитните маси од кои е изграден Пелистер и неговиот морфолошки релјеф, а посебно глацијалниот релјеф во алпскиот дел од планината, во 1948 год. со посебен Закон Пелистер е прогласен за прв Национален парк во Република Северна Македонија и поранешна Југославија, што има големо значење во културната историја на Македонскиот народ. Националниот парк Пелистер е оддалечен 15 км. од Битола, 65 км. од Охрид и 30 км. од Преспанското езеро.
Во 1959 г. Собранието на околија Битола обезбедува финансиски средства за изградба на репетиторски објект со електричен далновод на Пелистер. По завршувањето на објектот и далноводот во рекордно краток рок, веднаш се монтира пристигнатиот ТВ репетитор и во октомври 1959 година се пушта во редовна работа првиот ТВ репетиторски уред во Република Северна Македонија за реемитување телевизиска програма.
ТВ/УКБ пунктот Пелистер е официјално пуснат во редовна работа на 28.12.1963 година со пуштанењето на радиопредавател за емитување на првата програма на Радио Скопје. На 12 декември 1965 г. е пуштен телевизиски предавател со моќност од 1 kW, а во 1966 г., сo набавката на УКБ предавател од фирмата „Нера″ - Норвешка со сила од 1 kW почна и емитувањето на Втората програма на Радио Скопје во УКБ подрачјето. Во 1972 година на Пелистер са пуштени 2х20 kW ТВ предаватели, а на 11 октомври 1981 г. - два УКБ радиопредаватели по 10 kW за програмите на Радио Скопје, во 1989 г. - 2 kW УКБ предавател за емитување на локалната програма на Радио Битола. Во октомври 1991 г. са набавени два нови 10 kW ТВ/ВХФ предаватели за Прва и Втора ТВ програми, а во октомври 1993 г. 2 kW ТВ/УХФ предавател за емитување на Третата ТВ програма. Од 2002 г. работи предавател и за трета програма на Македонското радио - Програма на јазиците на националностите.
Географски координати: 21°11'03"E / 41°00'10"N, надморска височина (кота терен): 2601 м.

Фото: Михајло Ивановски, Александар Смоковски, "Гоце", "punrunner"

Репетитор Копанки, во националниот парк Пелистер


Географски координати: 21°13'08"E / 41°02'00"N, надморска височина (кота терен): 1450 м.

Репетитор Горно Маало


Географски координати: 21°20'35" E / 41°2'30" N, надморска височина (кота терен): 650 м.

Репетитор Тумбе кафе


Географски координати: 21°20'6" E / 41°0'53" N, надморска височина (кота терен): 725 м.

Репетитор над село Брусник


Географски координати: 21°16'59"E / 41°01'20"N, надморска височина (кота терен): 900 м.

Репетитор Пирава


Географски координати: 21°21'10"E / 41°01'02"N, надморска височина (кота терен): 600 м.

СБ пункт Битола


Географски координати: 21°22'00"E / 41°02'32"N, надморска височина (кота терен): 585 м.

Историја на радиостаниците и телевизиите во Битола


Радио Битола - Битола 95.8 / 89.8 / 102.6 МХц УКБ
На 27 март 2008 г. локалната радио станица „Радио Битола“ одбележува 58 години од денот на своето формирање, 27 март 1950 година. „Се нижеа години на просперитет, но и тешки времиња кои на своите плеќи ги носеа стотици вработени и соработници кои го создаваа летописот на оваа радио куќа и затоа тешко е да се испише влогот на новинарскиот, техничкиот, музички и друг кадар кој мина низ Радио Битола и остави свој белег“ - истакна директорката на Радио Битола, Данка Јанковска. Радио Битола денеска е во процес на трансформација согласно Законот за радиодифузна дејност.
Радио Битола е најстарата радио станица во Македонија од регионален карактер. Формирана со решение на Владата на тогашна Народна Република Северна Македонија, Радио Битола како обласна радио станица почна да работи на 27 март 1950 година. Тогаш беа почетоците на еден специфичен и привлечен начин на комуницирање со јавноста преку брановите на Радио Битола која во изминатите години беше расадник на музичари, новинари, спикери, техничари и друг вид креативни кадри.

Радио Орбис - Битола 99.00 МХц УКБ
Радио КФМ - Битола 101.00 МХц УКБ
Радио Суперстар - Битола 102.00 МХц УКБ
Радио Сенатор - Битола 103.30 МХц УКБ
Радио 2 М Херц
Радио Баир
Радио Басе

Информација и врски


Битола е град во Југозападниот дел на Република Македонија, во подножјето на Баба планина и во средишниот дел на котлината Пелагонија. Градот се наоѓа во близина на градовите Прилеп, Ресен и Демир Хисар и на 15 км северно од грчката граница. Битола со население од околу 95 илјади жители е трети по големина град во Републиката и административен центар на општина Битола.

Врски: Општина Битола Bitola.com Битолски весник Национален парк Пелистер