Фолк-радио 105 Актуел Бомбардер емитува од 1991 година, зрачи на бранова должина од 100.5 МHz FM и ја покрива територијата на град Битола и повеќето општини околу неа.

Битола 7000, бул. 1-ви мај 36-А
тел. +389 047/ 609 205
e-mail: [email protected]
web-site: www.radio105bombarder.com

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Битола 100.5 Битола