ТЕРА телевизија е една од првите приватни комерцијални ТВ станици во Република Северна Македонија. Започна со емитување на сопствена програма на 07.04.1993 година. Првите неколку години како локална ТВ станица која го покриваше со својот сигнал градот Битола, а од 1996 година со пoставување на дополнителна предавателна мрежа ја прошири својата видливост покривајќи го Пелагонискиот регион (Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар со околините).

Битола 7000, ул. Јанко Палигора бб
тел. +389 47 258080, +389 47 227731, +389 47 228831
факс: +389 47 258090, +389 47 225531
e-mail: [email protected]
web-site: www.tera.mk