ТЕРА телевизија е една од првите приватни комерцијални ТВ станици во Република Северна Македонија. Започна со емитување на сопствена програма на 07.04.1993 година. Првите неколку години како локална ТВ станица која го покриваше со својот сигнал градот Битола, а од 1996 година со пoставување на дополнителна предавателна мрежа ја прошири својата видливост покривајќи го Пелагонискиот регион (Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар со околините).

Битола 7000, ул. Јанко Палигора бб
тел. +389 047/ 258 080, 227 731, 228 831
факс: (+389) 047/ 258 090, 225 531
e-mail: [email protected]
web-site: www.tera.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Битола  32 Тумбе кафе
Битола  37 Брусник