Телевизии во Нижеполе

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 10 МРТ 1 Нижеполе, (приема од Пелистер)
 41 RTM 2 Нижеполе, (приема од Пелистер)
 47 МРТ Собраниски канал Нижеполе, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Нижеполе


Географски координати: 21°14'39"E / 41°00'22"N, надморска височина (кота терен): 1050 м.