Телевизии во Смилево

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 41 МРТ 1 Смилево, (приема од Пелистер)
 48 RTM 2 Смилево, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Смилево


Географски координати: 21°06'34"E / 41°09'24"N, надморска височина (кота терен): 955 м.