Радиостаници во Белчишта

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  90.9 МРТ Радио 2 Дебарца, VTORA
  93.3 МРТ Радио Скопје Дебарца, PRVA
  99.9 RTM Radio e Maqedonisë 3 Дебарца, TRETA
103.7 Антена 5 Црвена Вода - Песочани, 300 W,
105.0 Jon Radio
106.8 Канал 77 Славеј Планина,
 

Телевизии во Белчишта

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 Дебарца, (приема од Пелистер)
594
(36)
RTM 2 Дебарца, (приема од Пелистер)
674
(46)
МРТ Собраниски канал Дебарца, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Дебарца


Географски координати: 20°47'49"E / 41°19'20"N, надморска височина (кота терен): 982 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија

Репетитор Црвена Вода / Песочани


Географски координати: 20°46'16"E / 41°19'31"N

Репетитор Славеј Планина