Телевизија Жупа - Центар Жупа / TV Zupa - Centar Zupa


село Мал Папрадник 1258, Општина Центар Жупа
телефон/факс: (+389) 046/ 840 333, 070/ 241 357
e-mail: [email protected], [email protected]
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Дебар 538
(29)
Стогово
Ростуша 690
(48)
Присојница
Ростуша 746
(55)
Ростуша - Дабје