Телевизија Жупа - Центар Жупа / TV Zupa - Centar Zupa


село Мал Папрадник 1258, Општина Центар Жупа
телефон/факс: (+389) 046/ 840 333, 070/ 241 357
e-mail: [email protected], [email protected]
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Дебар  29 Стогово
Ростуша  48 Присојница
Ростуша  55 Ростуша - Дабје