Телевизии во Цер

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   5 МРТ 1 Цер, (приема од Пелистер)
 47 RTM 2 Цер, (приема од Пелистер)
 50 МРТ Собраниски канал Цер, (приема од Пелистер)