Телевизии во Цер

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   5 МРТ 1 Цер, (приема од Пелистер)
682
(47)
RTM 2 Цер, (приема од Пелистер)
706
(50)
МРТ Собраниски канал Цер, (приема од Пелистер)