Телевизии во Добреноец

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
482
(22)
МРТ 1 Добреноец, (приема од Пелистер)
514
(26)
RTM 2 Добреноец, (приема од Пелистер)
586
(35)
МРТ Собраниски канал Добреноец, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Добреноец


Географски координати: 20°53'34"E / 41°30'23"N, надморска височина (кота терен): 820 м.