Радиостаници во Душегубица

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  93.30 МРТ Радио Скопје Душегубица, PRVA
  95.30 МРТ Радио 2 Душегубица, VTORA
101.00 RTM Radio e Maqedonisë 3 Душегубица, TRETA
102.20 Jon Radio Душегубица,
103.30 Антена 5 Душегубица, 150 W,
104.10 Канал 77 Душегубица,
 

Телевизии во Душегубица

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   8 МРТ 1 Душегубица, (приема од Цоцон)
 25 RTM 2 Душегубица, (приема од Цоцон)
  

Репетитор Душегубица


Географски координати: 20°47'59"E / 41°29'13"N, надморска височина (кота терен): 1050 м.