Радио Александар Македонски за прв пат започна да jа емитува своjата програма во 1995 година, во ден Илинден, втори Август, во град Кичево. Група ентузиjасти започна со конструкциjа на програмскиот а истовремено и на техничкиот дел. Работата го направиjа своето. Емитуваjќи од жанрот на народната и забавната македонска музика, задоволуваjќи ги вкусовите на македонскиот народ, 24 часа, Радио Александар Македонски по 3 години успешно работење успева технички и програмски професионално и да се надогради. Во истиот период успехот се покажува со купувањето на Радио Сонг, а од тогаш фреквенциjата се менува во 106.00 МХц. Денес Радио Александар Македонски се наоѓа и на интернет, од каде што jа проширува своjата слушаност низ целата земjина топка, работеjќи за своите сограѓани од Кичево, Македониjа, Диаспората и сите љубопитни слушатели кои ке се наjдат на 106.

Ова е радио кое jа негува македонската песна и македонската култура. Нашата цел е многу едноставна преку Радио Александар Македонски духовно да го обединиме целиот македонски народ каде и да е во светот, а исто така добредоjдени се и сите оние кои jа сакаат Македониjа без разлика од нивната верска или национална припадност.

Радио Александар Македонски започна со работа на 2 август 1995 година во градот Кичево. Како и секоj почеток, така и почекот на Радио Александар Македонски не беше лесен, но благодарение на ентусиjазмот на вработените и на сите граѓани на Општина Кичево, Радио Александар Македонски денес прерасна во гигант и освен подобрувањето на своjот сигнал во Кичево и неговата околина, програмата на Радио Александар Македонски може да се следи низ целиот свет преку интернет. Радио Александар Македонски е создадено од македонскиот народ и со гордост можеме да кажеме дека Радио Александар Македонски е сопственост на целиот македоски народ.

И во иднина ќе продолжиме да работиме е надеваме дека успесите ќе се редат еден за друг. Програмата на Радио Александар Македонски се емитува 24 часа, распологаме со наjсовременна опрема како и што му прилега на едно големо радио. Програмата за Кичево се емитува од Студио 1 на Радио Александар Македонски, додека програмата наменета за слушателите преку интернет се имитува од Студиото 2. Името кое го носи ова радио е големо име за македонскиот народ и нашата историjа и затоа ние со голема почит го носиме името на големиот воjсководец Александар Македонски, сакаjќи овоjпат светот да го освоиме во песна.

Секогаш кога ќе jа следите програмата на Радио Александар Македонски треба да бидете расположени и ведри, и да знаете дека вработените во Радио Александар Македонски своjата работа jа роботат професионално и од срце.

Кичево 6250, ул. Ѓорче Петров 18
тел. +389 45 220055, +389 45 224255, +389 45 228781
факс: +389 45 224 256
SMS пораки на +389 70 145181
e-mail: [email protected], [email protected]
web-site: www.radioaleksandarmakedonski.com

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Кичево 106.0 Илиница
 


Аудио сигнали на Радио Александар Македонски