Кичево 6250, бул. "Ослободување" кула А, број 44
тел. +389 45 221330
факс: +389 45 224068
e-mail: [email protected]
web-site: facebook.com/profile.php?id=100063903823221

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Кичево   97.0 Китино Кале