Кичево 6250, бул. "Ослободување" кула А, број 44
тел. +389 045/ 221 330
факс: (+389) 045/ 224 068
e-mail: [email protected]
web-site: www.uskana.tv

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај / Dëgjoni mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Кичево   97.0 Китино Кале