Кичево 6250, ул. Цветко Јаковлески 3
телефон/факс: (+389) 045/ 222 760
факс: (+389) 046/ 224 106
e-mail: [email protected]  
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Кичево  42 Илиница