Кичево 6250, бул. "Ослободување" кула А, број 44
тел. +389 045/ 221 330
факс: (+389) 045/ 224 068
e-mail: [email protected]
web-site: www.uskana.tv

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Кичево  35 Цоцон
Кичево  49 Осломеј