Кичево 6250, бул. "Ослободување" кула А, број 44
тел. +389 45 221330
факс: +389 45 224068
e-mail: [email protected]
web-site: facebook.com/Uskana1993

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Кичево кабел