Телевизии во Манастирец

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
634
(41)
МРТ 1 Манастирец, (приема од Тажево)
658
(44)
RTM 2 Манастирец, (приема од Тажево)
682
(47)
МРТ Собраниски канал Манастирец, (приема од Тажево)
  

Репетитор Манастирец


Географски координати: 21°13'01"E / 41°37'05"N, надморска височина (кота терен): 657 м.