Телевизии во Манастирец

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 41 МРТ 1 Манастирец, (приема од Тажево)
 44 RTM 2 Манастирец, (приема од Тажево)
 47 МРТ Собраниски канал Манастирец, (приема од Тажево)
  

Репетитор Манастирец


Географски координати: 21°13'01"E / 41°37'05"N, надморска височина (кота терен): 657 м.