Радио Лав со својот сигнал го покрива етерот на Охрид, Струга, Дебар и Кичево. Својот прв сигнал го емитираше во етерот на 14.02.1999 год. Радио Лав ја негува македонската култура. Музичката програма е исполнета со музика за сите генерации. На програмата се застапени емисии од документарен и забавен карактер. Сигналот на Радио Лав денес комплетно ја покрива целата територија на охридскиот, струшкиот, дебарскиот и кичевскиот регион, а исто така сигналот достигнува и до пограничниот дел од соседна Република Албанија или изразено во бројки го слушаат околу 300 000 жители. Во скора иднина ќе го покрива целиот југо-западен регион на Р.Македонија.

Охрид 6000, ул. Кленоец б.б.
тел. +389 046/ 256 234, 260 171, 255 464
телефон/факс: (+389) 046/ 256 234
e-mail: [email protected]
web-site: www.radiolav.com.mk

УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Охрид   91.5 СРЦ „Билјанини извори”