Независна Телевизија - Охрид е основана во 1996 година. Сега покрива 80% од териториjата на Охрид, а наскоро е планирано инсталирање на столб што ќе обезбеди гледаност на подрачjето на целата Општина. Дневно продуцира 13 часа сопствена програма со тенденциjа да се зголемува информативната програма. Емисиите што се подготвуваат се од сферата на политичкиот живот, економиjата, спортот, а не се заборавени и забавно-рекреативните содржини.

Охрид 6000, ул. Даме Груев б.б., кат 5
тел. +389 046/ 262 263
телефон/факс: (+389) 046/ 272 034, 262 263
e-mail: [email protected]
web-site: www.ntv.com.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Охрид  32 Гореничка чука