Комерциjалната телевизиjа "ТВМ" своjата програма jа започна на 26 jануари 1992 година. Доминираат содржините од забавно-рекреативен и информативен карактер. ТВМ секоjдневно во 16:00 часот емитува "Вести", а пошироката информативна емисиjа "Дневник" е во 19:00 часот.

Охрид 6000, Туристички бул. б.б., ТЦ Градски Пазар, кат 2
тел. +389 46 231400
e-mail: [email protected]
web-site: www.tvm.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Охрид 44 Гореничка чука