Комерциjалната телевизиjа "ТВМ" своjата програма jа започна на 26 jануари 1992 година. Програмата jа емитува од 16:00 часот до 01:00 часот. Доминираат содржините од забавно-рекреативен и информативен карактер. ТВМ секоjдневно во 16.00 часот емитува "Вести", а пошироката информативна емисиjа "Дневник" е во терминот од 19.00 часот.

Охрид 6000, Туристички бул. б.б., ТЦ Градски Пазар, кат 2
тел. +389 046/ 260 080, 260 100
телефон/факс: (+389) 046/ 231 400
e-mail: [email protected]
web-site: www.tvm.mk  
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Охрид  28 Калето