Телевизии во Октиси

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
674
(46)
МРТ Собраниски канал Октиси, (приема од Пелистер)
746
(55)
МРТ 1 Октиси, (приема од Пелистер)
778
(59)
RTM 2 Октиси, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Октиси


Географски координати: 20°36'10"E / 41°13'59"N, надморска височина (кота терен): 840 м.