Телевизии во Октиси

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 46 МРТ Собраниски канал Октиси, (приема од Пелистер)
 55 МРТ 1 Октиси, (приема од Пелистер)
 59 RTM 2 Октиси, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Октиси


Географски координати: 20°36'10"E / 41°13'59"N, надморска височина (кота терен): 840 м.