Телевизија Аниса - Пласница


село Пласница 6530
тел. +389 045/ 87 008
факс: (+389) 045/ 78 002
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Пласница 586
(35)
Пласница