Телевизии во Попоец

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 10 МРТ 1 Попоец, (приема од Душегубица)
474
(21)
RTM 2 Попоец, (приема од Душегубица)
  

Репетитор Попоец


Географски координати: 20°48'29"E / 41°27'50"N, надморска височина (кота терен): 910 м.