Дворци 6539, Преглово - Општина Пласница
тел. +389 045/ 287 725, 287 295
мобилен тел. +389 070/ 442 734
SMS: (+389) 070/ 145 123
e-mail: [email protected]
web-site: www.radiomis.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Пласница 103.0 Пласница