Телевизии во Староец

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   9 МРТ 1 Староец, (приема од Цоцон)
 11 RTM 2 Староец, (приема од Цоцон)
  

Репетитор Староец


Географски координати: 20°59'09"E / 41°29'40"N, надморска височина (кота терен): 720 м.