TV Kaltrina - Struga / Телевизија Калтрина - СтругаСтруга 6330, ул. Боро Шаин 19-А
тел. +389 046/ 784 543, 784 544
мобилен: (+389) 070/ 362 834, 536 906
e-mail: [email protected]
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Струга  38 Франгово