Радиостаници во Тажево

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  90.5 МРТ Радио Скопје Тажево, PRVA
  93.3 МРТ Радио 2 Тажево, VTORA
 

Телевизии во Тажево

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   9 МРТ 1 Тажево, (приема од Пелистер)
482
(22)
RTM 2 Тажево, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Тажево


Географски координати: 21°15'54"E / 41°42'60"N, надморска височина (кота терен): 1317 м.