Телевизии во Велмеј

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 10 МРТ 1 Велмеј, (приема од Кула Дебарца)
474
(21)
RTM 2 Велмеј, (приема од Кула Дебарца)
786
(60)
МРТ Собраниски канал Велмеј, (приема од Кула Дебарца)
  

Репетитор Велмеј


Географски координати: 20°52'52"E / 41°17'34"N, надморска височина (кота терен): 860 м.