Телевизии во Ростуша

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 10 МРТ 1 Ростуша, (приема од Дебар, Стогово)
650
(43)
RTM 2 Ростуша, (приема од Дебар, Стогово)
690
(48)
Телевизија Жупа Присојница
698
(49)
МРТ Собраниски канал Ростуша, (приема од Дебар, Стогово)
746
(55)
Телевизија Жупа Ростуша - Дабје
 



 

Репетитор Ростуша


Географски координати: 20°36'41"E / 41°36'39"N, надморска височина (кота терен): 880 м.



Фото: ЈП Национална Радиодифузија