Радиостаници во Седларево

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  90.7 МРТ Радио Скопје Седларево, PRVA
  92.6 RTM Radio e Maqedonisë 3 Седларево, TRETA
 

Телевизии во Седларево

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
634
(41)
МРТ 1 Седларево, 5 W
690
(48)
RTM 2 Седларево, 5 W
714
(51)
МРТ Собраниски канал Седларево
  

Репетитор Седларево


Географски координати: 21°7'59"E / 41°53'9"N, надморска височина (кота терен): 1350 м.