Телевизии во Селце

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
674
(46)
МРТ Собраниски канал Селце, (приема од Сува гора)
730
(53)
МРТ 1 Селце, (приема од Сува гора)
786
(60)
RTM 2 Селце, (приема од Сува гора)