Радио Блета (Radio Bleta) е приватна радиостаница, која емитува 24-часовна музичка и информативна програма на албански јазик за Тетово, Гостивар и регионот.


Тетово 1200, ул. Илинденска 2, QTQ GTC, етаж 5
тел. +389 044/ 331 287, 335 064, 339 382
e-mail: [email protected]
web-site: www.tvkoha.tv


Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај / Dëgjoni mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово 101.0 Калето,