Радио Фама (Radio Fama) е приватна радиостаница, која емитува 24-часовна музичка и информативна програма на албански јазик за Тетово, Гостивар и регионот од предавател во село Мала Речица, југозападно од градот Тетово.

Radio "Fama" - Tetovë ju shërben dhe i mbulon me radio sinjal kualitativ qytetet Tetovë dhe Gostivar në numër afërsisht 350.000 dëgjues potencial. Si një nga radio-stacionet e para private në këto anë ( prej 28.06.1994 vj.) dhe njëra nga radiot që posedon licencën për emitim programi në gjuhën shqipe që nga viti 1998 dhe me një eksperienc të pasur ka fituar një dëgjushmeri të madhe.


Тетово 1200, ул. Киро Ристовски - Дрнц 14, етаж 1
тел./факс: +389 44 332 584
e-mail: [email protected]
web-site: www.radiofama.org

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај / Dëgjoni mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово   97.5 Гајре,