Радио Кисс е приватна радиостаница, која емитува програма на за Тетово, Гостивар и регионот. РТВ Кисс e сопственик уште на телевизискиот канал Кисс.


Тетово 1200, ул. Благоя Тоска 10
тел. +389 044/ 330 588, 331 188
факс: (+389) 044/ 334 565
e-mail: [email protected]
web-site: www.kiss.com.mk

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово 104.7 Калето,