Радиостаницата ПлусФорте (PlusForte) е приватна радиостаница, која емитува од 1993 година за Тетово, Гостивар и регионот. През 2001 г. стартира и Телевизија Менада, сопствеништво на истата компанија. Радио Плус Форте е член на Асоциацијата на приватните електронски медиуми на Македонија .

Тетово 1200, ул. Маршал Тито 36, етаж 4
тел. +389 044/ 331 533, 333 733, 331 549
телефон/факс: (+389) 044/ 339 010
e-mail: [email protected], [email protected]

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово 102.3 Калето,